7-Eleven Việt Nam

7-Eleven Việt Nam - Everyday Value and Convenience for Viet Nam

Ruby on Rails Developer

Login to view salary

1 week ago

Job Responsibilities

 • Lập trình chính trong việc phát triển website của công ty và đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ...sử dụng Ruby On Rails
 • Duy trì và phát triển hệ thống website nội bộ của Công ty.
 • Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công
 • Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty, dự án
 • Tham gia quản lý nhóm, quản lý dự án nếu có khả năng phù hợp và mong muốn phát triển thêm theo hướng Leader/PM

Job Requirements

 • Có kiến thức & hiểu biết tốt về Ruby on Rails
 • Nắm vững kiến thức về web service (RESTful).
 • Có khả năng phân tích - thiết kế hệ thống, tối ưu database (SQL, NoSQL).
 • Biết sử dụng 1 trong các các dịch vụ Cloud như AWS, Google Cloud, Heroku

Ưu tiên các bạn:

 • Có kinh nghiệm lập trình Front End: HTML5, CSS3, Javascript.
 • Có kinh nghiệm với Angular, React, VueJS là một lợi thế

Location

Quận 7, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên, Fresher

Year of Experience

Mới ra trường

Job Type

Benefits

The flexible working environment in terms of time, office

Social insurance and comprehensive health care insurance included

Support 50% to buy a new MacBook after passing probation

13th month-salary

Chances for training and development (learning out-door, training course, soft skills)

Having allowances for meals, mobile phone, birthday, special days, traveling

Company trip, and many team activities (movies, games, lunch)

Mon - Fri