Simply The Best Optimization

SMIT - SMART MARKETING INNOVATIVE TECHNOLOGY

  • We are a young innovative startup.
  • We are providing products and solutions for online marketing that including website, mobile app and researching modern technologies
  • Currently we are seeking Developer to join us and together build an AI-driven Online Marketing application that will make social influence and change the framework of the society.
  • Contact us now if you share the same vision and interested to know more.

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ SMIT}

Các việc làm tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ SMIT

Đãi ngộ

Review tăng lương 2 lần/ năm. Mỗi năm tăng tối thiểu 100$ (Trong vòng 3 năm đầu tiên).

Lương tháng 13 và thưởng theo tăng trưởng khách hàng và vượt chỉ tiêu công việc.

Thời gian làm việc từ : 8:30 đến 17:30 (linh hoạt theo thỏa thuận trước)

Nghỉ phép 12 lần / 1 năm.

Du lịch 1 năm / 1 lần.

Địa điểm làm việc tại 460 Khương Đình - TX - HN (có kế hoạch điều chuyển văn phòng sang khu vực mỹ đình - cầu giấy vào khoảng giữa năm 2021)