PLUS N SOFT

Your best Global IT Partner

Your best Global IT Partner

Plus N Soft đã hoạt động và tích lũy công nghệ tại Việt Nam trong 6 năm.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án khác nhau liên quan đến di động dựa trên iOS và Android với các công ty hàng đầu trong và ngoài nước, đồng thời đã xây dựng nhiều loại cơ sở hạ tầng khác nhau được tối ưu hóa cho bộ xử lý để cung cấp các dịch vụ Outsourcing, Business Consulting and Global Platform chất lượng.

PLUS N SOFT}

PLUS N SOFT}

PLUS N SOFT}

Các việc làm tại PLUS N SOFT

Đãi ngộ

Lương tháng 13

Thưởng thâm niên và thưởng hiệu suất làm việc hiệu quả

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Phụ cấp ăn trưa

Du lịch hàng năm

Tạo môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ cho nhân viên

BHXH theo quy định