Prime Labo

Prime Labo

Cùng nhau phát triển

Cùng nhau phát triển

Prime-Labo là công ty IT với 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm với chuyên môn phát triển hệ thống WEB, business system, ứng dụng điện thoại hướng đến đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp ở Nhật Bản.

Website
Địa Điểm

63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy Mô Công Ty

25-99

Ngành Nghề
Tech Stack
Quốc Tịch Công Ty

Japan

Japan

Đãi ngộ

Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, 24h Insurance

Health check every year

Company Trip

The 13th month salary

Learn Japanese free, Learn English free

Support candidates for online interviews and w.f.h

Working tim: Mon - Fri