Nhân viên ×

1026 Công việc Nhân viên

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang

Tin tức liên quan đến " Nhân viên "

Việc làm gợi ý

4 giờ trước

Backend Engineer (DevOps, PHP, Wordpress, Linux, SQL)

Konbini

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phần Mềm

1**** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

We are looking for an experienced Backend Engineer to help deploy, maintain & optimise our Woocommerce projects, and also modifying and developing plu...

4 giờ trước

Senior Android Developer (IoT)

Konbini

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phần Mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Konbini builds IoT smart machine systems powered by Android and cloud-based backends We are looking for an experienced Android developer to join us i...

4 giờ trước

IT Manager | 2,000 ~ 3,000 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

2**** - 3**** USD Đăng nhập để xem mức lương

  • Very competitive salary & 13th salary
  • Compulsory insurances
  • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

HOT 03 System Admin (Tích hợp hệ thống)

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 2********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 giờ trước

HOT 03 Lập trình viên Tích hợp hệ thống

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 2********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 giờ trước

HOT 05 Hỗ trợ triển khai

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 1********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 giờ trước

HOT 02 Tester

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 1********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 giờ trước

HOT 50 Lập trình viên Web, Mobile

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 2********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 giờ trước

HOT 03 Database Administrator

VNPOST-IT

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

1********* - 3********* VND Đăng nhập để xem mức lương

6 giờ trước