Việc làm nổi bật
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT
Full-stack Developer (NodeJS) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT Quận 1, Hồ Chí Minh

Đăng nhập để xem mức lương

1 ngày trước

Lotus Quality Assurance
Tester (banking) Lotus Quality Assurance Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đăng nhập để xem mức lương

1 tuần trước

OOPS!
Hiện tại chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang yêu cầu.
Dưới đây là một số công việc mới mà bạn có thể thích

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
Việc làm nổi bật
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT
Full-stack Developer (NodeJS) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT Quận 1, Hồ Chí Minh

Đăng nhập để xem mức lương

1 ngày trước

Lotus Quality Assurance
Tester (banking) Lotus Quality Assurance Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đăng nhập để xem mức lương

1 tuần trước

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang

4 giờ trước

Backend Engineer (DevOps, PHP, Wordpress, Linux, SQL)

Konbini

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phần Mềm

1**** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

We are looking for an experienced Backend Engineer to help deploy, maintain & optimise our Woocommerce projects, and also modifying and developing plu...

5 giờ trước

IT Coordinator (Korean Speaking) | 700 ~ 1,500 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

7** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

한국어 능통자 (통/번역) 한국 고객사의 Biz 및 요구사항 파악 및 분석 프로젝트 자료 번역 프로젝트팀한테 요구사항을 정확히 전달 및 이해도 검증 . 프...

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

Senior Android Developer (IoT)

Konbini

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phần Mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Konbini builds IoT smart machine systems powered by Android and cloud-based backends We are looking for an experienced Android developer to join us i...

5 giờ trước

UI/UX Designer | 900 ~ 1,700 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

9** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

Business Analyst | 1,500 ~ 2,000 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Understand customer business process, needs and requirements Analyze the requirements from customers in business view and end-user view Ensure bus...

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

Quality Controller | 600 ~ 1,000 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

6** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

IT Manager | 2,000 ~ 3,000 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

2**** - 3**** USD Đăng nhập để xem mức lương

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

Front End Developer (Angular, ReactJS, VueJS) | 1,200 ~ 2,000 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

We are looking for an AngularJS, React JS, Vue JS Developer to join our awesome team and deliver a streamlined user experience  Your primary focus...

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước

Backend Developer (JAVA, NodeJS, PHP) | 1,500 ~ 2,500 USD

DaouKiwoom Innovation

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

You will work closely with a Project Manager and DevOps Engineer in each project. Analyze product requirements and specifications to create, commun...

 • Very competitive salary & 13th salary
 • Compulsory insurances
 • Coffee, and Drinks

5 giờ trước