Việc làm nổi bật

3 Công việc IT

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
Junior Manual Tester (QA QC/English)

Nakivo

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Product, Phần Mềm

6** - 7** USD Đăng nhập để xem mức lương

  • Flexible working hours: Office opens from 6.00 AM to 10.00 PM
  • 13-month bonus & performance bonus
  • 100% salary on probationary period

20 giờ trước

QC/QA

CINQSMILE

Quận 1, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

5** - 7** USD Đăng nhập để xem mức lương

5 ngày trước

QC Engineer

ANTSOMI

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

7** USD Đăng nhập để xem mức lương

Position: QC Engineer Quantity: 02 Position type: Full-time

6 ngày trước