South Telecom

South Telecom

Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider)

Mobile Developer (iOS/Android)

Mô tả công việc:

  • Tham gia phát triển ứng dụng.
  • Đọc/viết tài liệu kỹ thuật.
  • Nghiên cứu nắm bắt công nghệ mới thích hợp để giải quyết vấn đề.

Yêu cầu công việc:

  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình JAVA hoặc SWIFT.
  • Có kiến thức về OOP và Design Patterns.
  • Hiểu về kiến trúc: MVVM, MVC, MVP…
  • Biết sử dụng ít nhất một trong số các công cụ quản lý source code GIT, Bitbucket.
  • Có kinh nghiệm làm việc với JIRA hoặc các công cụ quản lý task.
  • Có sản phẩm được public trên Store là lợi thế.
4 ngày trước

Location

Quận 3, Hồ Chí Minh

Year of experience

Mới ra trường

Level

Fresher, Nhân viên

Job Type

Skills

Website
Địa Điểm

136/12 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy Mô Công Ty

100-499

Ngành Nghề
Tech Stack
Quốc Tịch Công Ty

$item['national']

Vietnam

Đãi ngộ

Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.

Health and Social insurance.

Annual Health Checkup

Team building, Event, Company trip.

Time working: from Monday to Friday.